LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Fler lågenergibyggnader än någonsin i Sverige 2014

Bygg- och fastighetsbranschen har högre ambitioner än vad lagstiftningen kräver. Det visar en ny studie som konstaterar att Sverige nästa år kommer att ha över 10.000 lägenheter och 1.000.000 kvm lokalyta som är lågenergibyggnader.

Studien visar tydligt att byggandet av lågenergibostäder inte bara är ett storstadsfenomen. Både Stockholms län och riket i stort har i genomsnitt en lågenergibostad per 1 000 invånare. Hela en fjärdedel av landets alla lågenergibostäder ligger i Västra Götaland och i Hallands län finns 3,5 lågenergibostäder per 1 000 invånare.

- Det är väldigt bra att den tidiga utvecklingen i västra och södra Sverige nu börjar få spridning över hela landet, säger Roger Eriksson, Energimyndigheten.

Nästan hälften av alla lågenergilokaler finns i Stockholms län. En stor del av dessa är kontorsbyggnader och jämfört med bostäderna har lokalsektorn en större andel ombyggnation.

- När det gäller energieffektivisering i det befintliga beståndet står vi inför stora utmaningar, särskilt på bostadssidan. Effektiviseringsåtgärderna måste bli mer lönsamma och kompetensen behöver höjas i alla led, från beställare till yrkesarbetare, säger Maria Brogren, energi- och miljöchef Sveriges Byggindustrier.

Studien har genomförts inom programmet LÅGAN och finansierats av Västra Götalandsregionen och Energimyndigheten. Gränsen för att kallas lågenergibyggnad i studien är att energibehovet är 25 procent lägre än dagens byggregler. Vid ombyggnation av äldre byggnader räcker det dock att de uppfyller dagens nybyggnadsregler.

Pressinbjudan

Den 16 oktober presenteras LÅGANs studie på konferensen Passivhus Norden 2013 i Göteborg. Välkommen till Chalmers Konferenscenter, lokal Scania, kl 16.50.

Kontakt: Åsa Wahlström, koordinator för LÅGAN, +46 76 769 93 66.

För mer information se www.passivhusnorden.se


Kalendarium