LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Energiutblick 2011: Studiebesök till två lågenergihus i Göteborg

Tillsammans med Göteborg Energi, Älvstranden Utveckling och Bostads AB Poseidon arrangerade LÅGAN ett fulltecknat studiebesök i samband med konferensen Energiutblick. Två lågenergibyggnader – ett nybyggt och ett ombyggt flerbostadshus – besöktes. Byggnaderna är bland de första i sitt slag och har varsin visningslägenhet där byggherrarna berättade om målsättning, tekniska detaljer, uppföljning och samverkan mellan olika aktörer i byggprocessen.

Backa Röd

I Backa Röd har Poseidon byggt om ett befintligt bostadshus från miljonprogrammet till ett lågenergihus. Huset hade tidigare en energiförbrukning för uppvärmning, varmvatten och fastighetsel på ca 180 kWh/m² (A temp *) och beräknas efter ombyggnaden att endast förbruka runt 60 kWh/m². Backa Röd är ett punkthus med 16 lägenheter och hade inflyttning 2009.

Hamnhuset

Hamnhuset är ett nybyggt flerbostadshus som Älvstranden Utveckling låtit uppföra med passivhusteknik. Hamnhuset omfattar totalt 115 lägenheter och hade inflyttning sommaren 2008. Upplåtelseformen är hyresrätt. Den totala energianvändningen för Hamnhuset (inkl uppvärmning, varmvatten, drift av installationer och övrig fastighetsel) beräknas uppgå till ca 60* kWh/m2, år (A temp).

Åsa Wahlström
Koordinator för LÅGAN

 
 

Kalendarium