LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Energihjälpen – en gemensam kontroll på energiprestanda vid renovering

Välkomment på Lunchseminarium 19:e januari 12:00 – 13:00

Energihjälpen är ett verktyg som skapats för att dokumentera och säkerställa att energiprestanda verifieras på samma sätt under en byggprocess; vid hantering av startbesked, uppföljning inför slutbesked och senare verifiering genom mätning. Verktyget hanterar mätdata och ger samma information om indata och resultat på energiprestanda för alla inblandade aktörer så som byggherrar, entreprenörer, bygglovshandläggare, byggnadsinspektörer, kontrollansvariga, banker och andra finansiärer. I ett LÅGAN-projekt har verktyget utvecklats till att bli mer användarvänligt för renovering. Lunchseminariet riktar sig särskilt till dig som vill ha kontroll på att en byggnad har uppnått en viss energiprestanda. Under seminariet presenterar Per Levin från PE Teknik & Arkitektur det nya formatet av Energihjälpen med en efterföljande diskussion om hur verktyget kan användas eller förbättras för att kvalitetssäkra verifiering av energiprestanda.

 Anmäl dig här så erhåller du sedan en länk till mötet.

Kalendarium