LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Energieffektivisering i dagens livsmedelslokaler

Ett aktuellt seminarium där LÅGANS förstudie Konceptbutiken som närmar sig noll presenteras.

BeLivs bjuder in till seminarium angående Energieffektivisering i dagens livsmedelslokaler 

Tisdagen den 4 november i Stockholm.

Seminariet vänder sig till butiks- och fastighetsägare, producenter samt företag som tillhandahåller service & installation för livsmedelslokaler. 

För mer information

Kalendarium