LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Det går för långsamt

Sverige har kommit långt i byggandet av bostäder med låg energianvändning. Ändå ligger vi långt efter byggtakten i våra grannländer Norge och Danmark. För att få fart på marknaden görs nu en satsning på 60 miljoner kronor genom en nationell plattform för lågenergibyggnader – LÅGAN.

– I Sverige finns idag flera goda exempel som visar att det går att bygga lågenergihus. De senaste två åren har byggtakten för nya bostäder tagit fart rejält och det pågår nu projekt i flera delar av landet. Men även om exemplen börjar bli fler så är det fortfarande mindre än 1 procent av nybyggnationen totalt i Sverige som utgörs av lågenergihus, säger programledaren Pär Åhman, Sveriges Byggindustrier (BI).

I Västra Götalandsregionen är byggtakten något högre; ca 5 procent av nyproduktionen byggs för låg energianvändning. Betydligt bättre är våra grannländer Norge och Danmark där andelen lågenergihus uppgår till 10 procent av nyproduktionen . På lokalsidan är byggtakten av lågenergibyggnader än lägre. Detsamma gäller ombyggnation av vår befintliga bebyggelse.

För att få en snabbare marknadsutveckling har Sveriges Byggindustrier (BI), Energimyndigheten, Västra Götalandsregionen och Formas tagit nya tag och bildat ett program för byggnader med mycket LÅG energiANvändning, kallat LÅGAN. LÅGAN beviljar stöd till demonstrationsprojekt samt regionala och lokala samverkansinitiativ som leder till en bredare marknadsutveckling. Syftet är att etablera en marknad med ett brett utbud av nya aktörer som erbjuder produkter eller tjänster för byggande av lågenergihus och ett brett utbud av trygga beställare.

Satsningen är en viktig del i den nationella strategin för nära nollenergibyggnader säger Dag Lundblad, programansvarig på Energimyndigheten. Läs mer på www.laganbygg.se

Kontakta gärna: Dag Lundblad, Energimyndigheten, 016-544 23 35, dag.lundblad@energimyndigheten.se

Pressmeddelande (pdf)
 

Kalendarium