LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Bygga E – metod för kvalitetssäkring av Energieffektiva byggnader

Projektet Bygga E har utvecklat en generell metod för kvalitetssäkrad kravformulering (programskede), projektering och produktion av energieffektiva byggnader. Metoden bygger på att kvaliteten, i respektive process, säkerställs genom att arbetet löpande dokumenteras, kommuniceras, kontrolleras och verifieras med hjälp av kvalitetsstyrande rutiner och tillhörande checklistor. 

Med väl formulerade funktionskrav och en kvalitetssäkrad byggprocess ges goda förutsättningar för att byggnaden blir energieffektiv samt får en god innemiljö och beständiga konstruktionslösningar.

Kärnan i metoden är den standardiserade energidokumentationen som syftar till att samla allt som rör energifrågorna på ett ställe och därigenom få en samlad bild av processer och teknik som påverkar slutresultatet i den färdiga byggnaden.

Projektet har finansierats av LÅGAN-programmet, SBUF och Västra Götalandsregionen, och genomförts av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

På hemsidan för Bygga E (http://www.byggae.se/sv/Sidor/default.aspx) finns mer information och det som behövs för att börja tillämpa metoden.