LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Bygg- och fastighetssektorn går före

De senaste två åren har byggtakten för lågenergibyggnader tagit rejäl fart. En ny rapport från LÅGAN visar att lågenergibyggandet 2010 slår alla rekord. Flera aktörer har egna högt ställda krav utöver kraven i Boverkets byggregler. Det gäller såväl entreprenörer för all kommande nybyggnation i egen regi som ett flertal offentliga fastighetsägare. Ett antal kommuner går nu före och ställer krav på lågenergibyggande vid markanvisning.

LÅGAN Rapport 2011:01

Kalendarium