LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Bygg för framtiden -presentation av sex goda exempel

Goda exempel har tidigare identifierats som en av de viktigaste faktorerna för nya aktörer att bryta ny mark. I skriften "Bygg för framtiden" finns sex intervjuer med aktörer som berättar om sina erfarenheter och utmaningar med lågenergibyggande. Ännu fler exempel finns i marknadsöversikten LÅGANBygg. 

 
Låt dig inspireras av exemplen i Bygg för framtiden eller gå direkt till webbsidan och hitta en byggnad nära dig www.laganbygg.se/marknadsoversikt

Kalendarium