LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Åtaganden inom Energimyndighetens sektorsstrategier

Energimyndigheten arbetar med fem olika sektorsstrategier för att uppnå Sveriges energi- och klimatmål. Medlemmarna i nätverken LÅGAN, Belok och BeBo och har bidragit till utformningen av målbilder inom sektorsstrategin ”Resurseffektiv bebyggelse”. För att omsätta målen och nå förankring i branschen uppmuntras företag och regionala aktörskluster att aktivt bidra i genomförandet av sektorsstrategierna. 

Lågan och dess regionala nätverk med engagerade aktörer kommer få en allt viktigare roll i omställningen. Ett viktigt fokus bedöms vara resurseffektiv energirenovering, ett område som täcker in ett flertal utmaningar i sekorsstrategin.  

Arbetet med åtaganden och strateginoder är i uppstartsfasen där två av Lågans nätverk nu har status som strateginoder. Förutom aktivt arbete med bebyggelse verkar noderna också för sektorsövergripande insatser och arbete med lokala och regionala färdplaner för fossilfri byggsektor.

Det finns ett antal möjligheter att bidra till sektorstrategier. Här hittar du mer information om Energimyndighetens sektorsstrategier och åtaganden.

  

 

 

Dag Lundblad, Energimyndigheten – projektledare för sektorsstrategi Resurseffektiv bebyggelse

Kalendarium