LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Artiklar från Passivhus Norden

Den sjätte Passivhus Norden-konferensen visar vägen mot hållbara lågenergibyggnader. Alla artiklar finns nu publicerade.

Återigen har bygg- och fastighetsbranschens föregångare presenterat, debatterat och diskuterat den senaste utvecklingen, framtida möjligheter och överbyggande av hinder för lågenergibyggnader. I år var renovering av våra befintliga byggnader ned till passivhusnivå i lika stort fokus som nybyggnation och presentationerna innehöll mer erfarenheter från uppförda byggnader, vilket visar på att utvecklingen går stadigt från teori till handling.