LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Antalet lågenergibyggnader ökar stadigt

År 2016 kommer det att finnas minst 3 miljoner kvadratmeter lågenergibyggnader i Sverige, där bostäder är något mer representerade än lokalbyggnader. Detta är en ökning med 50 procent sedan den förra sammanställningen 2013. Stockholms län har flest lågenergibyggnader per invånare, därefter följer Värmlands och Hallands län. En viktig faktor till att Stockholm kommer högt är det nya sjukhuset Karolinska som byggs som lågenergibyggnad. Andelen lågenergihus av det totala bostadsbyggandet slog rekord år 2013 med 10 procent och var år 2014 sju procent. Fem procent av nya lokalbyggnader år 2014 var lågenergibyggnader.

- Även om utvecklingen går framåt så visar detta att vi har ett stort arbete kvar för att nå våra nationella energimål berättar Lågans programledare Pär Åhman från Sveriges byggindustrier.

Av sammanställningens cirka 600 projekt var 40 procent certifierade enligt något energi- och/eller miljöklassningssystem. För 62 procent av de 88 projekten som anger information om både projekterad och uppmätt energiprestanda stämde den uppmätta energiklassen överens med den projekterade.

- Det här visar att vi behöver arbeta mer med uppföljning av energiprestanda inom Lågan betonar Pär Åhman.

Lågans nya sammanställning av lågenergibyggnader gäller för färdigställda lågenergibyggnader till och med 2015 samt planerade för 2016. Lågenergibyggnad definieras här som en ny byggnad med minst 25 procent lägre energianvändningen än gällande byggregler (BBR 21), dvs energiklass A och B. För ombyggnad är definitionen högst en energianvändning enligt gällande byggregler, dvs energiklass C.

Läs mer

Kalendarium