LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Analyser av energieffektiva flerbostadshus funktioner och energianvändning

Inom förstudien har kontroll och översiktlig genomgång av ca 15 flerbostadshusprojekt genomförts med fokus på: Förutsättningar för mätning och loggning, tillgång till systemdokumentation, energiberäkningar, mätdata samt analys av mätdata.

Läs mer här

Kalendarium