LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Kombination av nytt och renoverat i kvarteret Karmen

Den 17 november hade LÅGAN nätverksträff i Örebro. Här fick vi lära oss mycket om allt från stadsplanering till förvaltning. 

Örebro är en kommun med tydliga målsättningar. En klimatstrategi med målsättning att till 2020 minska CO2-utsläpp med 80 % och vara klimatneutrala år 2030. Det finns en strategi för miljöanpassat byggande där nyproduktion och ombyggnad bör ske till Miljöbyggnad silver och ROT-renovering bör ske med en halvering enligt totalmetodiken.

Niklas Jakobsson, koordinator för Örebro fastighetsnätverk berättade att de har en rad olika lågenergi- och miljöprojekt genomförda och fler planeras. De jobbar mycket med goda exempel, fallstudier och utvecklingsprojekt.

  Jonas Tannerstad och Mats Andersson från Örebrobostäder (ÖBO) visade upp hur de arbetar med kvarteret Karmen. Här byggs en ny byggnad med solceller och äldre flerbostadshus renoveras. De så kallade punkthusen har försetts med ytterligare två våningar. Det nya huset har en energiprestanda på 64 kWh/kvm medan punkthuset och låghusen kommer att ha 75 respektive 90 kWh/kvm efter renoveringen exklusive produktion från solel.

Bildbbb.png

Elektroskandia som är ett modernt logistikcenter. Dan Malmsten berättade om deras höga ambitioner kring hållbarhetsfrågor: Lagret ska certifieras med Miljöbyggnad Silver samt att man har installerat en solelanläggning på taket.

Bildaaa.png

LÅGANS nya ordförande Birgitta Govén på besök i ÖrebroBostäders huvudkontor. 

20171117_091156.jpg


Kalendarium