LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Stegvis verifiering av funktionskrav för byggnaders delsystem

Flera utvärderingsprojekt genomförda de senaste åren visar att den faktiska energianvändningen i färdig drift ofta är betydligt högre än den som byggnaden projekterats för. För att öka möjligheten att byggnaderna uppfyller den beräknade energiprestandan och öka kompetensen i byggprojekten föreslås en ny metod: Stegvis verifiering av funktionskrav för byggnaders delsystem.

Inom Sveby har en handledning utvecklats kallad Energiverifikat (Energiverifikat – uppföljning av energikrav under byggprocessen, Svebyprogrammet, Version 1.0 2012-10-10). I handledningen beskrivs riktlinjer och rutiner för uppföljning av energikrav under hela byggprocessen. Där beskrivs bl.a. att provning och kontroll ska genomföras för olika delsystem men det beskrivs inte i detalj hur detta ska göras.

Målet med denna förstudie är att visa hur stegvis verifiering skulle kunna samordnas med Sveby Energiverifikat och utformas för verifiering av delsystemet VVC.

Rapport

Kalendarium