LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Prestanda på luftvärmeväxlare i drift

FTX aggregat är en mycket viktig komponent i lågenergibyggnader. Idag finns leverantörernas fabrikantuppgifter på temperaturverkningsgrad men dessa mätningar är gjorda i laboratoriemiljö och inte i en verklig miljö och säger inte heller vanligtvis något om till exempel avfrostning och energiverkningsgrad.  Det vore bra om det fanns en branschstandard för att redovisa och mäta årsenergiverkningsgrad istället för att som idag endast redovisa temperaturverkningsgrad. De erfarenheter som många nu fått av hur beräknade prestanda överensstämmer dåligt med uppmätta och den oro som finns för att detta kan leda till juridiskt och ekonomiska åtaganden gör att kraven på redovisning är nödvändig att höja. Att mäta verkningsgraden, baserat på de ingående värden som påverkar den, i alla olika driftpunkter är inte vare sig nödvändigt eller ekonomiskt försvarbart varför rapporten föreslår en metod som redovisar och mäter i ett antal punkter. Utifrån dessa värden kan man sedan baserat på varaktighetsdiagram för respektive ort beräkna energianvändningen med betydligt större säkerhet och också följa och verifiera den baserat på dessa data.

Rapport

Projektledare

Berth Olsson, Bengt Dahlgren

Kalendarium