LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Praktiskt energisparande under byggskedet på arbetsplatsen

I fyra pilotprojekt ska man prova och utvärdera verktyg och metoder för energisparande på byggarbetsplatsen vilket har både stort praktiskt värde och stort symbolvärde när man ska bygga lågenergihus.

Lågenergihus ska givetvis också tillverkas på ett energieffektivt sätt och i dessa pilotprojekt provas metoder som branschen tagit fram tillsammans.

Med verktygen för planering, genomförande och uppföljning som tagits fram i projektet borde man, enligt deltagande aktörer, relativt direkt kunna minska elförbrukningen med 20-30% på byggarbetsplatsen. 

Uppvärmning och belysning står för 70 procent av all elanvändning i samband med byggnation. Resterande 30 procent går till uttorkning av konstruktioner, drift av kranar och hissar och till verktyg och maskiner. Med planering, teknikuppdatering och kloka investeringar kan mer än 50 procent sparas av den elenergi som används på byggplatsen.

Lyckad energieffektivisering av byggplatsen medför flera goda effekter. Som exempel kan nämnas stärkt konkurrenskraft utifrån miljöaspekternas ökade betydelse och minskat slöseri med resurser, positiva miljöeffekter, goodwill och lägre kostnader.

Rapport

Beställ FOU-rapporten här

Se även: FILM

Projektledare:

Sune Almqvist, Tidermans


2010-09-29

Kalendarium