LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Ombyggnad av flerbostadshus

Ökande energipriser, skärpta byggregler men framförallt ett växande allmänintresse för energi- och miljöfrågor gör att energieffektivitet får allt mer fokus i byggnadssektorn. Detta har lett till att många nya byggnader är mycket energieffektiva vilket förstås är glädjande och ger hopp för framtiden. I Sverige har vi ett riksdagsbeslut om att energianvändningen ska minska med 20 procent till 2020 och med 50 procent till 2050. Nybyggnation kommer förstås bidra, men avgörande för att vi ska klara målen är energieffektivisering i befintliga byggnader.

Stora delar av det befintliga beståndet av flerbostadshus har mycket dålig energiprestanda och står dessutom inför ett omfattande renoveringsbehov. Det är ett utmärkt tillfälle att i samband med upprustning sänka energibehovet i dessa byggnader. Exemplen i denna broschyr visar tydligt att det är möjligt och hur man kan gå tillväga. Låt dig inspireras och besök www.laganbygg.se för fler exempel.

Ombyggnadsbroschyr


Kalendarium