LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Sex goda exempel

Goda exempel har tidigare identifierats som en av de viktigaste faktorerna för nya aktörer att bryta ny mark. I skriften "Bygg för framtiden" finns sex intervjuer med aktörer som berättar om sina erfarenheter och utmaningar med lågenergibyggande. Ännu fler exempel finns i marknadsöversikten LÅGANBygg. 

Broschyr

Kalendarium