LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat - Umeå

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat är ett nätverk i Umeå som består av företag, organisationer och myndigheter som alla tillhör länkar i byggkedjan. Medlemmarna i nätverket vill tillsammans i en pågående process medverka till att allt planerande, byggande och förvaltande i Umeå ständigt förbättras och utvecklas i en hållbar riktning till nytta för människor, samhälle och miljö. 

Projektbeskrivning

Slutrapport

Projektbeskrivning januari 2013

Slutrapport

 

Projektledare:

Jenny Åkermark
Kompetensspridning i Umeå AB
Se även www.hallbarahus.se