LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Kostnadsoptimal energieffektivisering i lamellhus

Som i många bostadsrättsföreningar är kompetensen i styrelsen låg och osäkerheten hög vilka energieffektiviserande åtgärder som ger önskat resultat. Vilket leder till att de alternativ som initialt är billigast, ofta väljs vid renovering av värmesystem och bostäder, trots att dessa ofta får en högre livscykelkostnad. 

Byggnaderna i bostadsrättsföreningen Norrby är tidstypiska hus från början av 40-talet och består av 13 stycken lamellhus. Syftet med projektet var att få en grundlig genomgång av husen och konkreta förslag på kostnadsoptimala åtgärder för att kraftigt kunna sänka energiförbrukningen och nå kraven för en Nära-Noll-Energibyggnad enligt BBR 19.  För att utföra energiutredningen anlitades en konsult samtidigt som styrelsen i Brf Norrby bildade en energigrupp.  Energigruppen följde energiutredningen och hade till uppgift att föreslå lämpliga åtgärder till styrelsen att undersöka vidare.

Energigruppens har rekommenderat styrelsen att gå vidare med 4 av de 6 föreslagna energisparåtgärderna, projektet har därmed lagt grunden för arbetet att kraftigt sänka energiåtgången i brf Norrby. Ett vägval för föreningen är om den ska satsa på bergvärmepumpar. Detta sänker den köpta energin men förbättrar inte husen energiprestanda. Med bergvärmepump installerad blir det svårare att ekonomiskt motivera ytterligare energisparåtgärder i framtiden. Slutligen kan det konstatera att många energisparåtgärder är ekonomiskt försvarbara för bostadsrättsföreningar där hänsyn tas till livscykelkostnaden.

Projektledare:

Viktor Ölén

Kalendarium