LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Kompetenshöjning av yrkesarbetare - Utbildning av utbildare

Kursen ”Utbildning för utbildare – Passivhusbyggare” syftar till att kursdeltagarna efter utbildningen ska kunna sprida vidare kunskapen de fått på kursen inom de egna leden i företaget. Den riktar sig till dem på byggföretagen som är tekniskt sakkunniga, projektledare, platschefer, arbetsledare eller liknande. I början av 2013 genomförde 45 personer kursen och kursutvärderingen visar på gott resultat. De som gått kursen får tillgång till allt utbildningsmaterial för att utbilda vidare. LÅGAN rekommenderar fler att genomföra denna utbildning.

Resultat

Projektledare:

Katarina Olsson-Fernandinho
Passivhuscentrum Västra Götaland
Tel: 734-15 50 94

Thorbjörn Gustafsson
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Tel: 010-516 52 79

Peter Nilsson
Sveriges Byggindustrier
Tel: 031-708 41 23

Kalendarium