LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Nybyggnad av huvudbibliotek i Mönsterås

Mönsterås kommun har byggt ett nytt ”grönt” huvudbibliotek med miljövänliga material och välisolerade väggar, tak och fönster (passivhusteknik). Vidare har snål och smart belysning, ventilation med hög återvinning och solel nyttjats. Denna inriktning har genomsyrat hela processen från arkitekt, projektör till byggentreprenörer.

Under de två första årens drift av byggnaden gjordes en jämförelse mellan beräknade, projekterade och uppmätta energianvändningsvärden. Korrigering gjordes för den drifttid som varit under perioden och kommunens bedömning är att värdena stämmer överens men att ytterligare uppföljning av energiåtgång kommer att utföras.

De goda erfarenheter som Mönsterås kommun har erfarit som beställare under denna byggnation gör att kommunen kommer fortsätta på den inslagna vägen med att bygga fler lågenergihus. Under 2013 påbörjades byggandet av en förskola som lågenergibyggnad. Kommunens ambition är också att ta fram en strategi för byggande av klimatsmarta trähus.

Slutrapport

Broschyr

Projektledare:
Lars Petersson, Mönsterås kommun

Kalendarium