LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Holmfrid Lågenergi

I ett samverkansprojekt har Uppsalahem tillsammans med JM uppfört Holmfrid, ett flerfamiljshus med 18 lägenheter i ett centralt läge i Uppsala.

Den huvudsakliga nyttan med demonstrationen är att bygga upp kunskaper och erfarenheter om byggande och drift av lågenergibyggnader inom Uppsalahems organisation som sedan kan implementeras vid kommande nyproduktion och större renoveringar. Målet var förutom låg energianvändning (50 % under kravet i BBR 18) att dessutom uppfylla en preliminär certifiering nivå SILVER enligt Miljöbyggnad.  

Huset är uppvärmt med fjärrvärme och solvärme, har ventilationssystem av typen FTX och vattenburet radiatorsystem. En solvärmeanläggning är installerad som både bereder varmvatten och värmer huset. Projektet klarade målet för Miljöbyggnad. Dock fanns en del svårigheter med indikatorn dagsljus.

Energiprestanda enligt BBR var beräknad till 50,7 kWh/m², år, den uppmätt energiprestanda blev 48,7 kWh/m², år. Total uppmätt energi blev 79,1 kWh/m², år och är högre än beräknad och det beror på högre hushållselanvändning än projekterat. Det bidrog även till en lägre energianvändning för uppvärmning medan en högre uppmätt energianvändning för varmvatten ökade värmebehovet. Solvärmen gav 21 % mer värme än beräknat trots en inte optimal inkopplingsprincip. Inomhustemperaturen var under uppföljningen i snitt varit 21,2ºC under månaderna oktober till april, projekterad inomhustemperatur var 21ºC.

Slutrapport

Projektledare:
Tomas Nordqvist, Uppsalahem AB

Kalendarium