LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Goda Hus, samverkansinitiativ för Energieffektiva Byggnader i sydost

GodaHus - Föreningen Energieffektiva Byggnader i Sydost är en regional satsning på teknik och FOU med fokus på renovering/ombyggnader av olika typer av byggnader som bostäder, lokaler, kontor, skolor, andra offentliga byggnader samt industribyggnader. Genom att höja den tekniska kunskapsnivån hos både beställare och leverantörer skapas förutsättningar för snabbare etablering av en regional marknad.

Projektbeskrivning 

Slutrapport

Projektbeskrivning - januari 2013

Slutrapport

Projektledare:
Stefan Olsson, Energikontor Sydost

Se även www.godahus.se