LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Energieffektiv skola för framtiden

Renovering av skola i Växjö

Norregårdskolan är en högstadieskola byggd 1972 för 480 elever som nu har genomgått en omfattande renovering av både skolans yttre skal och de tekniska systemen som värme, ventilation och styr. Målet med projektet var att minska energianvändningen på 180 kWh/m2, år till mindre än hälften. Målet sattes till 80 kWh/m2, år.

Arbetet delades upp i två etapper där man delade av skolan så att verksamheten kunde fortgå i delar av byggnaden även under byggtiden. Ytterväggarnas renovering omfattade tätning av utfackningsväggar mot bärande pelare, tilläggsisolering (70-120mm mineralull) samt nya 3-glasfönster. Byggnaden har försetts med helt ny luftbehandlingsanläggning med FTX-system och värmecentralen byggdes om med värmeväxlare. Belysning styrs via KNX/Dalia genom Lindinvent. Vi har även installerat solceller med en effekt på 30 kW som tillgodogörs byggnaden.

Efter 1 års mätningar efter slutförd renovering visar mätningar att energianvändningen minskat från 180 till 54 kWh/m2,år graddagskorrigerat. Det är 26 kWh/m2, år mindre än förutsatt mål. Trolig orsak som bidrar till detta resultat är arbetet med att täta ytterväggskonstruktionen som förmodligen var sämre än uppskattat från början. Nya utrymmen för ventilationsaggregat och kanaler har också visats sig vara effektivt. 

Slutrapport

Projektledare:                                                                                          

Bruno BirgerssonVöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB
Kalendarium