LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Energieffektivt kontor i Mölndal

Kontorsbyggnaden har projekterats för en specifik energianvändning enligt BBR på 46 kWh/m2 per år (mindre än 85 kWh/m2 kWh/m2 verksamhetsenergi). Syftet med demonstrationsprojektet är att följa utfallet av energianvändning för att öka kunskapen kring energieffektivitet i ett fullt modernt kontor utan avkall på bra inneklimat.

Uppföljningen visar att energianvändningen motsvarande BBR-kravet och har uppmätts till 37 kWh/m2 per år och total köpt energi (inklusive verksamhetsenergi) har uppmätts till 75 kWh/m2 per år. Detta innebär att byggnaden klarar GreenBuilding-kravet på 75 kWh/m2 inklusive verksamhetsel.

En enkätundersökning och mätningar visar att inomhustemperaturen är bra större delen av året. Enkäten visar dock missnöjdhet under vinterperioden medan temperaturmätningar visar att temperaturen ligger mellan 21 och 23 grader.

Under en byggnads första driftstid pågår kontinuerligt justeringar för att få systemen att fungera som avsett och att anpassa systemen till brukarnas beteende. Dessa justeringar och anpassningar påverkar energianvändningen och först det tredje årets uppföljning börjar värdena att stabiliseras. Efter tre års drift av byggnaden kan det också konstateras att det är viktigt att ha intresserad och kunnig driftspersonal som styr husets funktioner på avsett sätt. Det är också viktigt att ha kontinuerlig uppföljningen av fastighetens energianvändning av olika delfunktioner med hjälp av flertalet undermätare. 

Slutrapport

Projektledare:
Peter Cottman, Bengt Dahlgren AB

 

Kalendarium