LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

BELOK-S – Paketrenovering i småhus

En stor del av Sveriges bostadsbestånd består av äldre småhus i behov av renovering och energieffektivisering. BELOK-S är en metod för att visa lönsamheten i paketrenoveringar för småhus och kan bidra till att hus som renoveras kan nå lägre energianvändning än om renoveringsåtgärder bedöms var för sig. Metoden ska diskuteras med företrädare för banksektorn för att utvärdera deras syn på hur beräkningarna kan användas som underlag för lånekalkyler. 

En stor del av Sveriges bostadsbestånd består av äldre småhus i behov av renovering och energieffektivisering. Genom att använda en metod för paketering av energisparåtgärder kan byggnader energirenoveras på ett effektivt sätt och energianvändningen kan på så sätt minimeras. BELOK Totalprojekt är en metod för energieffektivisering i kommersiella byggnader genom renovering med åtgärdspaket. Metoden har även använts för flerbostadshus och uppgiften har varit att undersöka ifall samma metod kan vara lämplig att använda även för småhus.

Resultaten visar att metoden mycket väl kan användas även för småhus, men att vissa anpassningar är nödvändiga för att småhusägare ska kunna relatera till resultatet. Vid renovering i småhus kan många olika aktörer vara inblandade beroende på hur småhusägaren väljer att utföra en renovering. Om småhusägaren själv gör huvuddelen av arbetet är det lämpligt att Energikalkylen eller motsvarande kan användas för att göra en förenklad energianalys av byggnaden för att sedan föra över data till BELOK Totalverktyg, där det ekonomiska utfallet för renoveringspaket illustreras. Projektet visar att BELOK totalmetodik kan användas för att visa på lönsamheten i paketrenoveringar för småhus och på så sätt bidra till att hus som renoveras kan nå lägre energianvändning än om renoveringsåtgärder bedöms var för sig. 

Resultat från tidigare projekt

Slutrapport

Projektledare

Åke Persson, Länstyrelsen Dalarna

Kalendarium