LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Bäckåsen - ett lågenergihus i Malmberget

Under 2011 uppförde Lindbäcks Bygg på uppdrag av LKAB Fastigheter sju flerfamiljshus på området Bäckåsen i Gällivare. Ett av husen projekterades och byggdes som ett test inom Lågan-projektet för visa på låg energianvändningen för en byggnad i norra Sverige. Målsättningen med projektet var att klassificera byggnaden enligt Miljöbyggnad Silver, vilket innebar en energianvändning på 75% av dåvarande BBR:s krav. Ett täthetskrav ställdes på 0,4 l/m2,s vilket uppnåddes.

Projektet Bäckåsen i Gällivare har visat att det går att bygga flerfamiljshus med lag energianvändning även i norra delarna i Sverige. Byggnadens energianvändning har uppmätts till 72 % av byggnormen 2013, i nominella tal 93 kWh/m2 per år.

Placering, storlek och val av fönster ar en avgörande faktor som avspeglas i certifiering enligt Miljöbyggnad. Det kan konstateras att det är viktigt att göra simuleringar istället för en förenklad beräkning. Vid certifiering enligt Miljöbyggnad är det viktigt att tidigt välja energikälla och att se över valmöjligheten till energikälla.

Rapport

Projektledare:
Helena Lidelöw, Lindbäcks Bygg