LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Tekniska systemlösningar för att undvika övertemperaturer för lågenergiflerbostadshus i stadsmiljö

Det är viktigt att nya lågenergilägenheter, liksom standardlägenheter, klarar normala komfortkrav året runt. Det har visat sig att problem kan uppstå med övertemperaturer på sommaren i flerbostadshus, specifikt om de är placerade så att det är svårt att utnyttja vädringsfönster på grund av ljudproblem.

För att undvika problematiken med övertemperaturer i flerbostadshus spelar arkitekturen en central roll för ett bra resultat. Studien visar att bra planerade lägenheter där vädring via korsdrag större delen av dygnet kan erhållas är den effektivaste metoden för att hantera problemet med övertemperaturer sommartid. I områden där man av olika anledningar inte har möjlighet att planera in dessa vädringsmöjligheter är det än viktigare att skapa ett bra alternativ. Studien visar att om vädring inte tillåts och den skuggande ovanförliggande balkongen som finns i Hamnhuset tas bort stiger temperaturen i det beräknade typrummet. Mest optimala lösningen på värmeproblemet, om vädring inte går att lösa på ett bra sätt, är att ett rörligt utvändigt solskydd monterat på solutsatta fasader, vilket idag är en relativt ovanlig lösning.

Önskas ett bättre klimat än 28 grader av marknadsföringsskäl eller dylikt är en kombination av yttre solskydd och kyld tilluft ett bra alternativ. I jämförelse mellan fjärrkyla och absorptionskylmaskin har fjärrkyla den lägsta livscykelkostnaden för produktion av kylan. Absorptionsmaskiner har ännu en alltför hög investering för att vara riktigt lönsam trots tillgången till billig värme sommartid för drivning av kylmaskinen. 

Slutrapport

Projektledare:
Berth Olsson, Bengt Dahlgren AB

Kalendarium