LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Workshop - Energihjälpen som branschstandard

Den 5 december anordnas en workshop med syfte att ena branschen i att redovisa Primärenergital baserat på Energihjälpen direkt vid energiberäkning och energiuppföljning.

Workshopen vänder sig till leverantörer av energiuppföljningssystem, energiberäkningsprogram samt fastighetsägare som kan bidra med sin kunskap och sina erfarenheter. 

Bakgrund

För att uppnå eller överträffa avsedd energiprestanda vid nyproduktion, energirenovering eller i den dagliga driften av en byggnad behöver samtliga inblandande aktörer ha korrekt och lättillgänglig information om byggnadens energianvändning. Energimyndigheten och branschen har under många år genomfört en rad projekt för att få till denna utveckling. Ett av dessa projekt är Energihjälpen, som är ett Excelbaserat verktyg för nya byggnader anpassat till BBR-versioner 25-29. I Energihjälpen sammanställs underlag och resultat för krav, beräkning, uppföljning och verifiering. Läs mer om Energihjälpen på Svebys webbplats.

Här är din kunskap och dina erfarenheter viktiga

För en framtida enkel hantering för en fastighetsägare vore det fördelaktigt om det finns en direkt koppling mellan beräkning och uppföljning så att grunddata dokumenteras och överförs till driften för att underlätta felsökningar och optimering av energiprestanda. På så sätt skulle en kontinuerlig uppdatering av energiprestanda kunna upprätthållas vid upprepade beräkningar eller mätningar. Dessa önskemål skulle kunna förverkligas genom att integrera Energihjälpen direkt i energiberäkningsprogram och sedan koppla det till energiuppfölningssystem.

Vi önskar föra en dialog kring möjligheter och hinder för hur Energihjälpen skulle kunna implementeras i energiberäknings- och energiuppföljningssystem. Det övergripande syftet är att skapa förutsättningar för en produktutveckling som avser att underlätta uppföljning av primärenergital så att mål på byggnaders energiprestanda efterlevs.

Varmt välkommen att bidra i dialogen!

Anmäl dig här!

Workshopen sker digitalt och arrangeras i samverkan mellan LÅGAN och Sveby och hålls av:

Per Levin, PE Teknik & Arkitektur
Åsa Wahlström och Helena N Lantz, CIT Renergy

Vid frågor kontakta: Helena N Lantz 

Kalendarium