LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Det går att halvera energianvändningen vid renovering

På LÅGANs nätverksträff i Karlstad den 19-20 april visades att kvarteret Orrholmen är ett riktigt showroom för energieffektiv bebyggelse.

-I den via staden, som den kallades när den byggdes på 60-talet, har vi halverat energianvändningen genom tilläggsisolering och byte av fönster berättar Rolf Aleskog projektledare på KBAB, Karlstads allmännyttiga bostadsbolag.

lagan_karlstad.png

Stadsdelen Orrholmen i centrala Karlstad byggdes på 1960-talet med klassiska lamellhus och fasadmaterial av betongelement och kalksandsten. Efter en klok energirenovering för 10 år sedan minskades energianvändning från 150 till 75 kWh per kvadratmeter och samtidigt byggdes höghuset Seglet. Seglet var då Sveriges första passivhöghus med lägenhetsvis FTX och uppvärmning med fjärrvärmeretur.

Lagan_karlstad2.jpg

KBAB har sedan gått vidare på Orrholmen med mycket ambitiösa nybyggen i kvarteren Järpen och Sjögången som certifierats med LEED guld. 

Lagan_karlstad3.jpg

LÅGANS nätverk fick också se Tuggelite, ett radhusområde som byggdes 1984 som ett av Sveriges första lågenergiprojekt.

- Vi lägger stort fokus på att tillvarata erfarenheter i Värmland, gamla som nya berättade Fredrik Holm, koordinator för Hållbart byggande i Värmland

Efter 34 år bor fler än hälften av de ursprungliga inflyttarna kvar och fortfarande utförs allt underhåll av de boende själva genom olika arbetslag.

- En del tekniska lösningar har ändrats men förvånansvärt många består och levererar. Vi har ungefär samma nyckeltal på byggdelar som idag används vid nyproduktion av operationsavdelningen på Karlstad sjukhus berättar Lars Nilsson som varit med och byggt både Tuggelite och Karlstad sjukhus.

Lagan_karlstad4.jpg

Vi fick också besöka Fredrik Wikström, forskare vid Karlstads universitet, som berättar om hur han byggde sig ett eget lågenergihus i Molkom.

Kalendarium