LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Nätverket Hållbart byggande i Värmland

Nätverket Hållbart byggande i Värmland vill bidra till Värmlands omställning mot ett hållbarare samhälle genom att aktivt verka för en ökad inriktning på hållbarhet och energieffektivitet vid nybyggnation och renovering i Värmland. 

Föreningen Hållbart byggande i Värmland har uppstått ur ett gemensamt engagemang dels från personer inom bygg- och fastighetsbranschen, dels från offentliga organisationer i Värmland. Arbetet startade i projektet Nätverket Hållbart byggande i Värmland som drevs av Energikontor Värmland, men har under sommaren 2015 övergått till att drivas som en självständig förening. Föreningen är ett forum för kontakter och erfarenhetsutbyte som jobbar för att sprida information och visa på goda exempel inom hållbart byggande.

En av nätverkets, och numera föreningens, mest utåtriktade aktiviteter har varit utmärkelsen Grundstenen, som delats ut vid två tillfällen till byggprojekt som en särskild jury funnit särskilt angelägna att uppmärksamma.

Inom hållbart byggande kan mycket rymmas – alltifrån att bygga nya, riktigt energieffektiva och kemikaliesäkra hus till att renovera befintliga byggnader på ett varsamt sätt – med hänsyn till såväl miljö som boendeekonomi. Här kan också läggas frågor om utformningen av framtidens samhällen så att de på bästa sätt bidrar till en hållbar utveckling.

Projektbeskrivning

Rapport

Broschyr 

Kontakt ordförande

Föreningen Hållbart byggande i Värmland har uppstått ur ett gemensamt engagemang dels från personer inom bygg- och fastighetsbranschen, dels från offentliga organisationer i Värmland. Arbetet startade i projektet Nätverket Hållbart byggande i Värmland som drevs av Energikontor Värmland, men har under sommaren 2015 övergått till att drivas som en självständig förening. Föreningen är ett forum för kontakter och erfarenhetsutbyte som jobbar för att sprida information och visa på goda exempel inom hållbart byggande.

En av nätverkets, och numera föreningens, mest utåtriktade aktiviteter har varit utmärkelsen Grundstenen, som delats ut vid två tillfällen till byggprojekt som en särskild jury funnit särskilt angelägna att uppmärksamma.

Inom hållbart byggande kan mycket rymmas – alltifrån att bygga nya, riktigt energieffektiva och kemikaliesäkra hus till att renovera befintliga byggnader på ett varsamt sätt – med hänsyn till såväl miljö som boendeekonomi. Här kan också läggas frågor om utformningen av framtidens samhällen så att de på bästa sätt bidrar till en hållbar utveckling.