LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Taxonomin – möjligheter till gemensam tolkning och tillämpning

EUs taxonomiförordning innehåller regler för att avgöra när en ekonomisk verksamhet ska anses vara miljömässigt hållbar. Det gör att de flesta samhällssektorer, däribland fastighetsägare kommer påverkas.

Inom LÅGAN, Belok och BeBo pågår projekt som syftar till att identifiera delar i taxonomin med betydelse för fastighetsägare och sätta den i ett svenskt perspektiv. 

Målet är att ta fram och föreslå gemensamma tolkningar. Dessutom kommer resultaten från studien att underlätta för såväl finansiärer som fastighetsägare, byggföretag och installatörer, att ha en gemensam syn på olika delar och kravställningar enligt taxonomin. LÅGANs roll i projektet är att bidra med ett entreprenörsperspektiv.

Förstudien avslutas under hösten 2022 

Vill du veta mer? Kotnakta Karin Glader, CIT Energy Management

Kalendarium