LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Garageventilation – behövs nya riktvärden?

Ventilationssystem i garage är något som ofta överdimensioneras. Projektet undersöker vilka luftflöden och systemval som effektivast kan tillgodose det ventilationsbehov som finns i dagens garage samt beräkna energibesparingspotentialen.

 

Ventilationen i många garage dimensioneras efter Svensk Byggnorms (SBN) tidigare regler som säger att frånluftsflödet inte får understiga 0,9 l/s, m2 för bostads- och kontorsgarage samt 1,8 l/s, m2 för centrumgarage. Dessa riktvärden är gamla och baseras på att bilar inte hade katalysatorer och därmed ett högre avgasutsläpp. Idag har de fossildrivna bilarna avgasrenande katalysatorer och en ökande andel av parkeringsplatserna är dessutom ämnade för laddstolpar och elbilar. Avgaserna i dagens parkeringsgarage är därmed betydligt lägre än de var när nuvarande riktvärden togs fram.

Detta gör att garagens ventilation ofta överdimensioneras, vilket både leder till onödigt stora installationer och slöseri med energi.

Denna förstudie syftar till att undersöka vilka luftflöden och systemval som effektivast kan tillgodose det ventilationsbehov som finns i dagens garage samt beräkna energibesparingspotentialen. Detta ämnar att kunna vägleda vid både ombyggnation, nybyggnation samt under drift och förvaltning.

Projektet inkluderar litteraturstudie, beräkningar samt intervjuer med representanter från fastighetsägare och projektörer. Till studien kopplas även en referensgrupp.
Projektet genomförs av CIT Renergy och NCC.

Kontakta Victoria Edenhofer på CIT Renergy om du är intresserad av att medverka eller vill veta mer.

Kalendarium