LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Fördjupningsområde: Energirenovering

Lågan, BeBo och Belok driver tillsammans ett fördjupningsområde: Energirenovering.

Energimyndigheten och EU-kommissionen kommer under de närmsta åren att lägga stor vikt vid renovering för att öka effektiviseringstakten i befintlig bebyggelse. Den ökade takten och mer omfattande energirenoveringar ska bestå för att bidra till ett klimatneutralt Europa 2050. Därför har Belok och BeBo tillsammans med LÅGAN etablerat fördjupningsområdet Energirenovering.

Har du frågor eller är intresserad av att delta i Fördjupningsområdet kontakta, Karin Glader, CIT Renergy.


Nyttiga länkar

  • Infoblad för entreprenörer angående konvertering av direktelvärmda småhus till vattenburet värmesystem
  • Energieffektiv renovering - kunskapssammanställning på Energieffektiviseringsföretagens hemsida
  • Energirenovera - Informationsplattform med främsta syfte att uppmuntra och vägleda byggnadsägare som vill se över och förbättra sin byggnads energiprestanda. 

 


Kalendarium