LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Fördjupningsområde: Energirenovering

Den 1:a oktober lanserades Energieffektiviseringsstödet som ger fastighetsägare med flerbostadshus möjlighet att få stöd för genomförande av energieffektiviseringsåtgärder. 

Lågan, BeBo och Belok har etablerat ett nytt fördjupningsområde: Energirenovering. Inom detta fördjupningsområde bjuder nätverken in till Stödstugor vid tre tillfällen för att på djupet gå igenom stödet, vilka byggnader som kan söka stödet, vilka åtgärder som stödet ges för, hur man söker stödet praktiskt och hur uppföljning av åtgärder sker.

Stödstugorna vänder sig till er som har flerbostadshus i ert fastighetsbestånd, de syftar till att vara ett forum för er fastighetsägare att få information, ställa frågor och diskutera kring Boverkets energieffektiviseringsstöd. Efter deltagande i en stödstuga kommer ni ha verktygen för att genomföra en bra ansökan av energieffektiviseringsstödet.

Stödstugorna vänder sig främst till er som fattar beslut om, planerar, beräknar och genomför åtgärderna hos en fastighetsägare. Tar ni hjälp av energiexpert/konsult för genomförande och planering av åtgärder ni välkomna att ta med dessa på stödstugorna.

 

Kalendarium