LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Energieffektiv uttorkning för minskning av energianvändning under byggnadsproduktion

Bygg- och fastighetsbranschen har de senaste åren lagt ett stort fokus på att reducera byggnadens energibehov under driftskede, men mindre fokus på att effektivisera och minska behovet av energi under produktion. Uttorkning och klimathållning är en aktivitet, under byggproduktionen, som identifierats ha en hög energianvändning och en stor potential till att minska energianvändningen.

En förstudie inom Lågan har visat att det finns förutsättningar och intresse att genomföra en tekniktävling för att få fart på utvecklingen av en tjänst eller ett verktyg för att planera och övervaka en energieffektiv klimathållning och uttorkning under byggproduktion.. Ett sådant arbete har nu startats upp inom LÅGAN. I projektet tas en gemensam kravspecifikation fram utifrån behov och önskemål hos entreprenörer och byggherrar, vilket ger leverantörerna ett underlag för utveckling av affärsmodeller och lösningar för en optimerad uttorkning och klimathållning. Att projektet samlar byggherrar, entreprenörer, uthyrare och tillverkare för att tillsammans diskutera behov, krav och vilka insatser som krävs för att utveckla funktioner bäddar också för bättre samarbete och kommunikation.

Kontakta Alexander Gerdin på CIT Renergy om du är intresserad av att medverka.

Läs mer i förstudien här.

Kalendarium