Nyhetsbrev från LÅGAN
 
 
Ny möjlighet att få stöd för nya lösningar, tekniker och koncept för lågenergibyggande

Sök senast den 31 maj

Nu kan företag, organisationer och offentliga verksamheter söka stöd för förstudier eller utvecklings- och demonstrationsprojekt av energieffektiva lösningar inom byggande och renovering. Programmet prioriterar projekt som genomförs av eller i nära samarbete med marknadsaktörer inom bygg- och fastighetsbranschen och ser gärna projekt inom bl.a. följande områden:

  • Lösningar för energieffektiv renovering av flerbostadshus eller lokaler
  • Nya tekniska lösningar för byggande av energieffektiva småhus, flerbostadshus och lokaler
  • Energilösningar för områden med lågenergibyggnader

Stöd ges till följande typer av projekt:

  • Förstudier (genomförbarhetsstudier) – utvärdering och analys av hinder, behov, potential, risker, möjligheter och resursbehov för att genomföra ett framtida utvecklingsprojekt,
  • Utvecklingsprojekt – utveckling av nya eller förbättrade produkter, lösningar, processer eller tjänster,
  • Demonstrationsprojekt – demonstration av nya och oprövade produkter, system, lösningar och processer som inte är kommersialiserade eller utbredda på marknaden.

Länk till utlysning

 
 
 

Vill du veta mer om LÅGAN, besök www.laganbygg.se