Inbjudan
 
 bildlagan.PNG 
 
 
Energifrågan i bygglovsprocessen - 6 februari

Många kommuner verkar på olika sätt för energieffektivt byggande. I takt med att byggreglerna
skärps blir det allt viktigare att säkerställa att byggnader faktiskt lever upp till både minimiregler
och högre krav från byggherrarna. Det främjar också en seriös konkurrens. Boverket presenterar
hur de vill säkerställa att energikraven följs.

Syftet med dagen är att ta del av resultaten från intervjuer med mer än 20 kommuner om hur det
går till i bygglovsprocessen idag och gemensamt se hur vi skulle vilja det ska gå till framöver.
Behövs vägledning och hjälpmedel? Vi presenterar ett förslag på ”Energihjälpen” – ett formulär
som SKL låtit ta fram för projektören att fylla i så det ska gå att följa upp att den projekterade
energianvändningen verkligen uppnås i byggnadens drift.

I första hand handlar detta tillfälle om synpunkter och önskemål både från kommuner och från er
som arbetar aktivt i byggprocessen med uppföljning av lagkrav, dvs byggherrar, entreprenörer
och konsulter utifrån initiativet Lågan – för energieffektiva byggnader.

Välkommen till denna workshop!


 
 
 

Datum Onsdagen 6 februari 2019, kl. 10.00 -16.00, med kaffe från 9.30

Plats SKL, Torget, Hornsgatan 20, Stockholm.

Webbsänds Du kan även följa konferensen på webben. För att vara med via webben behövs en
dator med internetuppkoppling samt högtalare och headset. Flera kan delta på
samma uppkoppling.

Målgrupp Ansvariga för bygglov och energifrågor i kommuner. Ansvariga för energi och
beräkningar inom byggbranschen.

Kostnad Workshoppen är kostnadsfri för representanter från kommuner och andra berörda
aktörer i byggbranschen. SKL bjuder på lunch och fika.

Anmälan Du kan anmäla dig via denna länk eller på www.skl.se/kalender. Sista anmälningsdag är den 30 januari 2019.

Kontakt Har du frågor kring konferensen?
Kontakta Åsa Wahlström, CIT asa.wahlstrom@cit.chalmers.se eller
Andreas Hagnell, andreas.hagnell@skl.se.

 
 
 Nyhetsbrevshållare - Inbjudan från LÅGAN - img_p_1310