Nyhetsbrev oktober 2017
 
Hej alla lågenergihusvänner!
 maria.jpg

Byggtakten är nu på sin högsta nivå sedan slutet av miljonprogrammet och vi har nu stora möjligheter att öka antalet lågenergihusbyggnader. Inom LÅGAN jobbar vi på för att öka kunskapen om och byggtakten av lågenergibyggnader både vid nyproduktion och vid renovering.

För att kvantitativt visa hur mycket som faktiskt händer i Sverige och vilka som är med och bidrar har vi uppdaterat vår databas över lågenergibyggnader. Den kommer att vara grunden till en ny skriftlig sammanställning av lågenergibyggnader i Sverige och genom att lägga in din byggnad säkerställer du att den kommer med där.

Än finns det mycket att utveckla både när det gäller teknik och processer inom området. LÅGAN styrgrupp har tagit fram sex prioriterade områden där vi särskilt ser att utvecklingsprojekt startas upp.

Jag vill också passa på att hälsa vår nya energiexpert Birgitta Govén välkommen både till Sveriges Byggindustrier och till LÅGAN. Detsamma gäller LÅGANs sjätte regionala nätverk i Norrbotten.

Känner du att du vill lära dig mer om att bygga lågenergibyggnader och renovera med energieffektivitet i fokus så finns nu flera kompetenshöjande utbildningar. Med andra ord är hösten nu fullspäckad med möjligheter för oss lågenergihusvänner.


Läs mer om allt detta nedan. 

Vänliga hälsningar,

Pär Åhman, programchef och t.f. ordförande i LÅGAN-programmet

 
Nu är LÅGANs 6:e regionala nätverk på plats
 laganbilder.PNG

Vi hälsar nätverket i Norrbotten välkommen. LÅGAN stödjer regionala nätverk som samlar regionens aktörer för att gemensamt driva på utvecklingen i regionen för byggnader med låg energianvändning. Starka regionala förankringar har visat sig vara effektivt för att driva utvecklingen mot fler energi-effektiviseringslösningar och att öka beställar- och leverantörskompetensen. De regionala nätverken är:

  • LÅGANs nätverk i Norrbotten
  • Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat, Umeå
  • ByggDialog Dalarna
  • Hållbart byggande i Värmland
  • Fastighetsnätverket för energi och miljöfrågor i Örebro län
  • Goda Hus, föreningen för energieffektiva byggnader i sydost

Ovan ser du vilka som leder de regionala nätverken.

 
 
Har du byggt en lågenergibyggnad eller gjort en omfattande energieffektivisering av en byggnad vid renovering?

1.png


LÅGAN databas över lågenergibyggnader har nu fått en ny funktion. Det är nu möjligt att söka på aktörer och se vilka lågenergibyggnader de har varit inblandade in.

- Våra förhoppningar är att ännu fler ska lägga in sina byggnader för att visa vilka aktörer som bygger lågenergibyggnader i Sverige idag och visa var i Sverige det byggs mest energieffektivt berättar projektledare Helena Lantz från CIT Energy Management.

Det är också dags för en ny sammanställning över lågenergibyggnader i Sverige. Vi är särskilt intresserade av lågenergibyggnader som byggts sedan den senaste sammanställningen 2015 och planerade byggnader t.o.m. 2018.

Det finns två sätt att lämna information om dina lågenergibyggnader:

·         direkt via LÅGANs databas

·         via en webbaserad enkät

Man kan enkelt rapportera mer än en byggnad genom att klicka på länken flera gånger. Fyll i så mycket du kan, har du inte svar på alla frågor är vi ändå tacksamma för de uppgifter du kan lämna.

Senaste dag för registrering är 11 oktober för att komma med i sammanställningen. Förra sammanställningen visade att Stockholms län är det län som har flest lågenergibyggnader per invånare efter Värmland och Halland. Får Stockholms län behålla kvar ledningen efter denna sammanställning? Nu har ni chansen att visa hur bra ni är på er ort!

 
 
 Nyhetsbrevshållare - Nyhetsbrev oktober 2016 - img_p_1220 
 
 
Nästa konferens om byggnader i kallt klimat går av stapeln i Kiruna
 
 

Cold Climate HVAC 2018

Cold Climate samlar människor från olika branscher och länder för en konferens 540 meter under marken i Kirunas gruva den 12 till 15 mars 2018. Temat är hållbara nya och renoverade byggnader i kallt klimat.

Läs mer här

 
 
 
Sex prioriterade utvecklingsområden
 
 

Syftet med LÅGAN är att bidra till omställning av energisystemet och till att Sverige ska uppfylla sina energimål genom att bostads- och lokalsektorn starkt effektiviserar sin energianvändning.

LÅGANs vision är en nationell marknad med ett brett utbud av aktörer som erbjuder produkter eller tjänster för byggande av lågenergihus och energirenoveringar samt fler trygga beställare av byggnader med mycket låg energianvändning. LÅGAN styrgrupp har identifierat sex prioriterade utvecklingsområden för att uppnå dessa mål.

1. Demonstration vid nyproduktion och renovering

2. Utveckling av teknik, byggprocesser och metoder

3. Renovering med energi i fokus

4. Smart styrning och effektutjämning genom efterfrågeflexibilitet och lagring

5. Energieffektiv byggarbetsplats

6. Samhällsplanering med energianvändning i fokus

 
 
Mönsterås bibliotek har byggts med passivhusteknik
Passa på att styrka din kompetens på ett sätt som passar dig
 laganbilder3.png

Den närmaste tiden finns ett brett utbud av möjligheter för dig att förstärka din kompetens. Välj mellan webbutbildningar, handledarledda utbildningar på byggarbetsplatsen eller expertutbildningar i kurser.

Energilyftet

Energilyftet är en webbutbildning som du kan göra själv när du har tid över. I Energilyftet får du en helhetssyn över byggprocessen kopplat till lågenergibyggande gällande nyproduktion och renovering. Energilyftet vänder sig i första hand till beställare, ingenjörer, arkitekter, byggprojektledare och tekniska förvaltare. Just nu erbjuds ett antal inspirationsseminarier runt om i landet.

Energibyggare

Energibyggare är en fyra timmar lång interaktiv webbaserad utbildning inom området energieffektivt byggande och förnybar energi. Du kan gå utbildningen i grupp ledd av en handledare eller kanske vill du utbilda dig till handledare. Energibyggare vänder sig i första hand till byggnadsarbetare, installatörer, arbetsledare, platschefer

Beställarkompetens

Beställarkompetens vänder sig till byggherrar och förvaltare och behandlar metoder och verktyg för energieffektiv renovering. Utgångspunkten är de goda resultaten av arbetena i Bebo, Belok, Sveby och Gröna Hyresavtal. Kurserna är från en halvdag till två dagar.

 
 
Lägg in din lågenergibyggnad i LÅGAN:s databas över lågenergibyggnader

I LÅGAN:s referensdatabas kan du lägga in din lågenergibyggnad för att dela med dig av erfarenheter eller söka reda på goda exempel i ditt län eller kommun. Här presenteras några av de senast inlagda byggnaderna.

 
 
 laganbilder4.png 
 
 laganbilder5.png 
 
 laganbilder6.png