Nyhetsbrev september 2014
 
 

semrubrik_kontur.png

Ett seminarium om energieffektiva byggnader

Stockholm, Norra Latin den 15 oktober 2014

Hur låg energianvändning kan en byggnad ha och hur långt kan vi nå i fråga om att få alla aktörer med på tåget? Detta kommer att diskuteras på LÅGAN:s seminarium på Norra Latin i Stockholm den 15 oktober. På seminariet får du ta del av fem års erfarenheter från LÅGAN, och inspireras av resultat från projekt som”Sveriges första Nollenergikontor” och ”Lågenergihus ovan polcirkeln”, samt mycket, mycket mer. Dagen avslutas med en workshop som tar upp aktuella utmaningar inom lågenergiområdet och framtida möjligheter att nå ännu längre. Vilka målnivåer och vilka definitioner behövs för nära nollenergibyggnader?

Seminariet riktar sig till dig som är byggherre, arkitekt, exploatör, fastighetsägare, förvaltare, entreprenör, konsult, forskare, politiker, miljösamordnare och många fler. Läs mer på LÅGAN:s hemsida och anmäl dig här senast den 19 september.