lagan_1.jpg 
 
 
Energifrågan i byggprocessen enligt PBL

Många kommuner och byggherrar verkar på olika sätt för energieffektivt byggande. I takt med att byggreglerna skärps blir det allt viktigare att säkerställa att byggnader faktiskt lever upp till både minimiregler och högre krav från byggherrarna. Det främjar också en seriös konkurrens.

Syftet med dagen är att presentera ett förslag till vägledning för att stärka processen. Förslaget baseras på intervjuer med mer än 20 kommuner samt branschföreträdare. Det omfattar dels själva processen, dels formuläret ”Energihjälpen” som ska underlätta att följa upp att den projekterade energianvändningen verkligen uppnås i byggnadens drift.

Nu har du chansen att påverka den slutliga utformningen av vägledningen och hur vi ska fortsätta arbetet med implementering. Konferensen riktar sig både till kommuner och till er som arbetar aktivt i byggprocessen med uppföljning av lagkrav, dvs byggherrar, entreprenörer och konsulter utifrån initiativet Lågan – för energieffektiva byggnader.

Välkommen till denna konferens!

 
 
 

Datum Måndagen den 17 juni 2019, kl. 10.00 - 15.30, med kaffe från 9.30

Plats SKL, Torget, Hornsgatan 20, Stockholm.

Webbsänds Du kan även följa konferensen på webben. För att vara med via webben behövs en
dator med internetuppkoppling samt högtalare och headset. Flera kan delta på
samma uppkoppling.

Målgrupp Ansvariga för bygglov och energifrågor i kommuner. Ansvariga för energi och
beräkningar inom byggbranschen.

Kostnad Workshoppen är kostnadsfri för representanter från kommuner och andra berörda
aktörer i byggbranschen. SKL bjuder på lunch och fika.

Anmälan  Du kan anmäla dig via denna länk eller på www.skl.se/kalender.
Sista anmälningsdag är den 10 juni 2019.

Kontakt Har du frågor kring konferensen?
Kontakta Åsa Wahlström, CIT asa.wahlstrom@cit.chalmers.se eller
Andreas Hagnell, andreas.hagnell@skl.se.

 
 
Nu kan du lära dig mer om vad en livscykelanalys är
 
Program

Moderatorer: Birgitta Govén, Sveriges Byggindustrier och Andreas Hagnell, SKL

9.30 Kaffe och samling

10.00 Inledning och sammanhang
VÄLKOMNA TILL SKL, 
Syftet med dagen och initiativet
Andreas Hagnell, SKL

Byggprocessen och kommunens ansvar enligt PBL 
Anna-Bie Agerberg, SKL

Sveriges byggindustriers syn på energifrågan i bygglovsprocessen
Birgitta Govén, Sveriges Byggindustrier

Så här går det till i 21 kommuner vid hantering av energikrav 
Markus Lundborg CIT Energy Management

Projektens förslag till vägledning
Så här önskar vi att det går till
Åsa Wahlström, CIT Energy Management

Röster från kommunala bygglovshandläggare
Reflektioner om nulägesbilden och om möjligheter för hur arbetet kan gå till.
Nina Andersson, Mora 
Valter Jeppson, Sydost
Åke Möhring, Umeå

Samtal och frågor kring vägledning och Energihjälpen

12.00 Lunch 

13.00 Panelsamtal Hur kan vägledning och andra arbetssätt bidra till förväntad energiprestanda?
Kjell-Åke Henriksson, JM
Anders Rosenkilde, TMF 
Caroline Erström, Bonava (Zynka BIM)
Per Levin, Projektengagemang
Helena Ulfsparre, Familjebostäder

WS Hur får vi det att hända nu?
Vad kan vi göra för att få det hända på hemmaplan? Vad kan hända på sikt?

Fika

Samtal med panel: Hur får vi kontroll- och uppföljningssystemet att fungera? 
Cecilia Ljungberg, Boverket 
Dag Lundblad, Energimyndigheten
Olof Moberg, SKL

Hur går vi vidare?
Andreas Hagnell och Åsa Wahlström

15.30 Avslutning