Nyhetsbrev mars 2018
 
Hej alla lågenergihusvänner!
 Birgitta.jpg

Det känns skönt att vara på plats på ett nytt jobb och särskilt roligt är det att få arbeta med fokus på byggnader med låg energianvändning. Byggtakten är fortsatt hög och det finns stora möjligheter att öka antalet lågenergihusbyggnader.

För att kvantitativt visa hur mycket som faktiskt händer i Sverige och vilka som är med och bidrar har vi uppdaterat vår databas över lågenergibyggnader. Här finns nu möjlighet att lägga in byggnader som är byggda enligt krav i BBR25. Vi har också uppdaterat vår sammanställning av uppförda lågenergibyggnader i Sverige. Sedan förra sammanställningen har energikraven skärpts, vilket gör det mer utmanande att få klassas som lågenergibyggnad.

Känner du att du vill lära dig mer om att bygga lågenergibyggnader och renovera med energieffektivitet i fokus, så finns nu fler kompetenshöjande utbildningar.
Läs mer om allt detta nedan.

Vänliga hälsningar, Birgitta Govén, ordförande LÅGAN-programmet

 
Med skärpta energikrav fortsätter branschen att bygga lågenergibyggnader
 krav.png

En ny sammanställning av lågenergibyggnader visar att år 2017 finns det minst 2,6 miljoner kvadratmeter lågenergibyggnader i Sverige. Bostäder är något mer representerade än lokalbyggnader. Lågenergibyggnad definieras här som en ny byggnad med minst 25 procent lägre energianvändningen än gällande byggregler (BBR 24). För ombyggnad är definitionen att byggnadens energianvändning ej får överskrida gällande byggregler. Läs mer >

 
Sex prioriterade utvecklingsområden
Nu går det att lägga in byggnader uppförda enligt BBR 25 i LÅGANs databas
 kartan.png

LÅGAN databas över lågenergibyggnader har nu uppdaterats till att hantera krav på energiprestanda enligt BBR 25. Det vill säga med hänsyn taget till byggnaders energianvändning vid normalt brukande uttryckt i primärenergital.
- Vi ser att lågans databas är ett sätt att nå ut till marknaden med kunskap och information om de lågenergibyggnader och lågenergiprojekt som finns runtom i vårt land, säger Markus Lundborg projektledare på CIT Energy Management. Läs mer >

 
Nästa konferens om byggnader i kallt klimat går av stapeln i Kiruna
Att bygga energieffektivt - välkommen till vårt seminarium på Nordbygg
 seminarium.png

Välkommen till ett seminarium där vi ger dig en helhetsbild av klimat- och hållbarhetsfrågan – vad handlar det om, egentligen?

Pär Holmgren, f.d. meteorolog på SVT, numera naturskadespecialist på Länsförsäkringar, hjälper oss reda ut begreppen ekologi, ekonomi och energi – tre stora utmaningar – och hur de hänger ihop.

Datum: 10 april 2018 11:00 till 12:00, mingel och fika från 10.30. 
Sista anmälningsdatum: Fredag 6 april. 
Plats: Stockholmsmässan, lokal K16, Älvsjö, Stockholm

Läs merAnmälan och registrering för fribiljett 

 
Passa på att styrka din kompetens på ett sätt som passar dig
 hus.png

Under våren finns ett brett utbud av möjligheter för dig att förstärka din kompetens. Välj mellan webbutbildningar, handledarledda utbildningar på byggarbetsplatsen eller expertutbildningar i kurser.

Energilyftet Nu uppdaterad med primärenergital.

Energilyftet är en webbutbildning som du kan göra själv när du har tid över. I Energilyftet får du en helhetssyn över byggprocessen kopplat till lågenergibyggande gällande nyproduktion och renovering. Energilyftet vänder sig i första hand till beställare, ingenjörer, arkitekter, byggprojektledare och tekniska förvaltare. Just nu erbjuds ett antal inspirationsseminarier runt om i landet. Om du vill ha ett företagsspecifikt seminarium kontakta kajsa.andersson@cit.chalmers.se

Nu är Energilyftets webbutbildning uppdaterad och aktuell för de nya Byggreglerna, BBR25. Ta en titt i utbildningsdel 1 där du kan beräkna byggnadens primärenergital genom att mata in siffror för energianvändning. I utbildningsdel 9 finns beskrivning för hur du verifierar byggnadens energiprestanda och tar hänsyn till BBR25 med primärenergital.

Energibyggare

Energibyggare är en fyra timmar lång interaktiv webbaserad utbildning inom området energieffektivt byggande och förnybar energi. Du kan gå utbildningen i grupp ledd av en handledare eller kanske vill du utbilda dig till handledare. Energibyggare vänder sig i första hand till byggnadsarbetare, installatörer, arbetsledare, platschefer. Läs mer.

Beställarkompetens

Beställarkompetens vänder sig till byggherrar och förvaltare och behandlar metoder och verktyg för energieffektiv renovering. Utgångspunkten är de goda resultaten av arbetena i Bebo, Belok, Sveby och Gröna Hyresavtal. Kurserna är från en halvdag till två dagar.

 
Skarpare Nära noll-energiregler
 tabell2.PNG

Boverket har kommit ut med nya Nära noll-energikrav i BBR, kap 9, som ska träda i kraft den 1 januari 2020 med ett års övergångstid. Den 1 juli 2017 infördes en definition av Nära noll-energikrav som ett primärenergital, i stället för det tidigare begreppet specifik energianvändning. Därav ändrades systemgränsen från köpt energi till primärenergi. Kategorin elvärmda byggnader togs bort och klimatzonerna ersattes av geografiska justeringsfaktorer.

Förslag till nya primärenergifaktorer (tidigare värden inom parentes) - se tabell ovan.

De kravnivåer som infördes under 2017 innebar inte någon skärpning jämfört med tidigare regler. Nu har Boverket presenterat ett förslag till skarpare regler. Remissen kan besvaras fram till 11 maj. I det nya förslaget är kraven skärpta både nät det gäller krav på primärenergital och krav på klimatskärmens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient, Um. Det presenteras också nya förslag på primärenergifaktorer och geografiska justeringsfaktorer.  

Förslag på nya energikrav är följande (inom parentes anges nuvarande värden) - se tabell nedan.

 
 tabell1.PNG 
 
 
Lägg in din lågenergibyggnad i LÅGAN:s databas över lågenergibyggnader

I LÅGAN:s referensdatabas kan du lägga in din lågenergibyggnad för att dela med dig av erfarenheter eller söka reda på goda exempel i ditt län eller kommun. Här presenteras några av de senast inlagda byggnaderna.

 
 
vallastaden.png fagerskrapan.png
 
nolltorpshojd.png Johanneberg.png