Nyhetsbrev augusti 2015
 
Hej alla lågenergihusvänner!
 maria.jpg

och välkomna tillbaka från semestern! LÅGAN-programmet har nu pågått i fem år och vi vill gärna berätta om det vi har åstadkommit tillsammans under den tiden. Läs om mycket av det som har gjorts i vår nya skrift MEDVIND FÖR LÅGENERGIN (se nedan)!

För att kvantitativt visa hur mycket som faktiskt händer inom lågenergibyggande i Sverige har vi också moderniserat vår marknadsöversikt. Den kommer att lanseras i slutet av nästa vecka på den sjunde Passivhus Norden-konferensen i Köpenhamn. Redan nu kan du dock testa den uppdaterade marknadsöversikten och lägga in din lågenergibyggnad så att den finns med vid lanseringen. På så sätt kan du visa hur du och ditt företag eller organisation är med och driver på utvecklingen.

Vi arbetar just nu med en ny skriftlig sammanställning av lågenergibyggnader i Sverige och genom att lägga in din byggnad i marknadsöversikten säkerställer du att den kommer med där.

Soliga hälsningar,

Vårliga hälsningar,


Maria Brogren, ordförande i LÅGAN-programmet

 
Medvind för lågenergin
lagan081.png 

Under fem viktiga år har Lågan, Sveriges plattform för lågenergibyggnader, stimulerat till energieffektiv ny- och ombyggnad. Lågan har stöttat regionala nätverk och spridit intresse och kunnande brett över landet. Entreprenörerna, en stor del av byggsektorn, har blivit delaktiga i en kunskapsuppbyggnad som främjar hela samhället. Förståelsen för att lågenergibyggande är en nödvändig utveckling växer stadigt.

- Idag finns en tilltro till energieffektiva lösningar som aldrig förr menar Pär Åhman, programledare för Lågan.

Trots en positiv trend är andelen lågenergibyggnader fortfarande alldeles för liten för att vi ska nå de nationella energimålen. Det finns mycket kvar att göra.

Lågan har varit en framgång – två oberoende utvärderingar ger programmet höga betyg. Nu står vi inför stora utmaningar, inte minst med alla renoveringar som behöver göras de närmaste åren, och är väl rustade för att fortsatt göra skillnad. Innovationer och möjligheter färgar framtiden ljus.

- Byggnader står för ungefär en tredjedel av Sveriges totala energianvändning, vi har ett ansvar som påverkar framtiden, betonar Pär Åhman. Låt oss gemensamt ta det!

I skriften Medvind för lågenergin  presenteras resultat och reflektioner från programmet.

Läs mer här

 
 
LÅGAN Marknadsöversikt i ny skepnad

lagan082.png

LÅGAN Marknadsöversikt har som syfte att visa upp goda exempel inom lågenergibyggande och tillhandahålla statistik över de byggnader som finns i databasen. Nu presenteras marknadsöversikten i ny skepnad.

- Våra förhoppningar är att ännu fler ska lägga in sina byggnader för att visa vilka aktörer som bygger lågenergibyggnader i Sverige idag och visa var i Sverige det byggs mest energieffektivt berättar projektledare Mona Norbäck från CIT Energy Management.

Det som i huvudsak är nytt är:

Energiklassning

 • Två energiklassningar görs nu på varje byggnad, en som utgår från dagens BBR-krav och en som utgår från BBR-krav vid byggår.
 • Det finns nu möjlighet att ladda upp energideklaration för respektive byggnad. Om energideklaration finns uppladdad visas energiklassen med en hussymbol. 

Registrering av ny byggnad

 • Registrering av ny byggnad är nu enklare med bättre översikt och färre obligatoriska indata.
 • Några grunddata är obligatoriska (som fastighetsbeteckning) men det finns möjlighet att ange fler frivilliga detaljer om byggnaden, innemiljö och aktörer.
 • En ny aktörskategori, energisamordnare eller motsvarande, har tillkommit där man kan ange vem som ansvarat för energisamordningen för en byggnad.

Presentationssida för byggnad

 • Man kan dela sin byggnad på sociala medier som Facebook, Twitter och LinkedIn för att ännu enklare kunna visa upp sina goda exempel på lågenergibyggnader.
 • Man kan växla mellan foto och kartvy förutsatt att dessa bilder finns inlagda.

Statistik

 • Statistikfunktionen har blivit mer grafisk och visar ett stapeldiagram med antal kvadratmeter Atemp lågenergibyggnader för respektive byggår. Man kan välja att dela upp data utifrån t.ex. län, byggnadstyp eller energiklass. För vyn med län kan man välja att visa antal kvadratmeter Atemp per 1000 invånare.
 • Stapeldiagrammet är klickbart och då fås en lista över de byggnader som motsvarar stapeln.
 • Man kan spara ner bilder på diagrammen som visas.
 • Funktionen för att exportera all data till Excel (för de som önskar annan statistik än den förvalda) är uppdaterad.

Övriga nyheter

 • Uppdaterat utseende och möjlighet att använda sidan i läsplattor och mobilen.
 • Under fliken Förklaringar beskrivs hur klassning görs, definitioner och förklaring för de olika symbolerna.

Marknadsöversikten har uppdaterats av CIT Energy Management AB i samarbete med IT-företaget Elicit med stöd av Energimyndigheten.

Gå till marknadsöversikten

 
 
LÅGAN medverkar på 7:e Passivhus Norden-konferensen i Köpenhamn
 laganapril4.jpg

- Hållbara Städer och Byggnader

Passivhus Norden samlar människor från olika branscher och länder för en tvådagarskonferens på Bella Center i Köpenhamn den 20-21 augusti 2015. Temat är energieffektivt och hållbart byggande och planering. LÅGAN kommer att medverka i utställningen.  

Läs mer här