Nyhetsbrev september 2022
 
Hej alla lågenergihusvänner
 christine_lagan.PNG

Det känns bra att konstatera att byggbranschens utveckling när det gäller nyproduktion av lågenergibyggnader verkligen ligger rätt i tiden. Skenande energipriser visar på att de satsningar och den kunskapsuppbyggnad som gjorts inom LÅGAN i över ett decennium har varit helt rätt. Det finns naturligtvis ytterligare stor utvecklingspotential och den jobbar vi med kontinuerligt. Likaså är det viktigt att få fart på renovering av befintliga byggnader med energieffektivisering i fokus.

 

Det var ett tag sedan vi hörde av oss med uppdateringar inom LÅGAN. Detta nyhetsbrev ägnar vi därmed helt åt att berätta om de projekt som rapporterats under våren 2022.   

 

I höst kommer vi att ha stort fokus på energieffektivisering vid renovering. Detta för att stärka kunskapen hos alla aktörer om möjligheter med energieffektivisering vid renovering. Vi återkommer om detta.  

Med önskan om trevlig läsning!

Christine Olofsson, ordförande i LÅGAN