LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Workshop om kontroll av beräknad energiprestanda i bygglovsprocessen

Välkomna på workshop 2 maj på SKL i Stockholm

Skarmklipp.GIF

Många kommuner verkar på olika sätt för energieffektivt byggande. I takt med att byggreglerna skärps blir det allt viktigare att säkerställa att byggnader faktiskt lever upp till både minimiregler och högre krav från byggherrarna. Det främjar också en seriös konkurrens. Syftet med dagen är att diskutera och utveckla innehåll och användning av det formulär för kontroll av beräknad energiprestanda som Per Levin, Sveby har utarbetat åt SKL. 

I första hand handlar detta tillfälle om synpunkter och önskemål från entreprenörer och konsulter. Vi planerar att ta upp mer om användningen i kommunerna efter sommaren när ett anslutande LÅGAN projekt kommit igång.

Anmälan och information

Kalendarium