LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Workshop 6 februari: Energifrågan i bygglovsprocessen

20181019_130735_2.jpg

Ta del av resultat från intervjuer med kommuner om hur det går till i bygglovsprocessen idag och diskutera hur vi vill att det ska fungera i framtiden.

SKL Stockholm den 6 februari kl 10-16

Program

Anmäl dig här

Många kommuner verkar på olika sätt för energieffektivt byggande. I takt med att byggreglerna skärps blir det allt viktigare att säkerställa att byggnader faktiskt lever upp till både minimiregler och högre krav från byggherrarna. Det främjar också en seriös konkurrens. Boverket presenterar hur de vill säkerställa att energikraven följs.

Syftet med dagen är att ta del av resultaten från intervjuer med mer än 20 kommuner om hur det går till i bygglovsprocessen idag och gemensamt se hur vi skulle vilja det ska gå till framöver. Behövs vägledning och hjälpmedel?  Vi presenterar ett förslag på ”Energihjälpen” – ett formulär som SKL låtit ta fram för projektören att fylla i så det ska gå att följa upp att den projekterade energianvändningen verkligen uppnås i byggnadens drift.

I första hand handlar detta tillfälle om synpunkter och önskemål både från kommuner och från er som arbetar aktivt i byggprocessen med uppföljning av lagkrav, dvs byggherrar, entreprenörer och konsulter utifrån initiativet Lågan – för energieffektiva byggnader.

Välkommen till denna workshop!


Kalendarium