LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Vill du förverkliga ditt projekt?

Energimyndigheten välkomnar sökande i en utlysning inom forsknings- och innovationsprogrammet E2B2. Senast den 6 november 2018.

Ansökningar inom hela programmets område välkomnas. Projekt inom följande områden har hög prioritet:

  • Marknadsnära utvecklingsprojekt, demonstrationsprojekt samt utvärderingar av nya tekniklösningar. Utvärdering i detta avseende kan exempelvis vara projekt om olika tekniklösningar som har varit eller är aktuella inom nätverken BeBo, Belok, BeLivs, BeSmå, EnReSa eller LÅGAN
  • Samhällsplanering och arkitektur för ökad energieffektivisering.
  • Analysprojekt som utnyttjar Energimyndighetens genomförda mätningar av nära-nollenergibyggnader. 

Läs mer.

Kalendarium