LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Utlysning: Resurs- och energieffektiva byggnader

Energimyndigheten utlyser medel för forsknings- och innovationsprojekt med bred inriktning på resurs- och energieffektiva byggnader. Sista ansökningsdag är den 1 november kl 13:00.

Syftet med utlysningen är att rikta sig till aktörer med olika roller, ansvar och kompetenser. Det finns behov av ökad kunskap och energieffektivare tekniker och processer inom många delar av området. Projekten får gärna ske med en tvärvetenskaplig ansats och omfatta både samhälls- och teknikvetenskaper. I denna utlysning efterfrågas särskilt projektansökningar med koppling till de verksamhetsområden som pågår i t.ex. LÅGAN.

Till utlysningen

Kalendarium