LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Seminarium 9 april om Nordic Built

Energimyndigheten avsätter 21 miljoner kronor till stöd för forskning om hållbara renoveringar i Nordeninnovationsprogrammet Nordic Built. 

Nordic Built  fokusera på praktiska tvärvetenskapliga lösningar för hållbar renovering och är ett nordiskt initiativ inom byggsektorn som syftar till att accelerera utvecklingen av hållbara byggnadskoncept för upprustning av det befintliga fastighetsbeståndet.

– Genom att vi deltar i Nordic Built Program kan svensk byggforskning lära av, och sprida betydelsefull kunskap mellan de övriga nordiska länderna, säger Emina Pasic på Energimyndighetens teknikavdelning.

Energimyndigheten deltar i det nordiska programmet för att skynda på framtagning av nordiska konkurrenskraftiga koncept för en hållbar byggmiljö. Samarbetet mellan nordiska aktörer förbättrar Nordens unika position för att utveckla lösningar för en hållbart byggd miljö i framtiden.

Programmet har också tillsammans med 60 företag i fastighetsbranschen tagit fram en överenskommelse kring tio principer för hur framtidens byggnader ska konstrueras hållbart.

Informationsseminarium 9 april. Läs mer

Kalendarium