LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Ny möjlighet att få stöd för att mäta din lågenergibyggnad

Sök senast den 31 mars

 

Energimyndigheten avsätter 30 miljoner kronor till fastighetsägare, byggherrar och småhustillverkare för att mäta och följa upp energianvändningen i nybyggda lågenergihus eller hus som renoveras till att nå lågenerginivå. Utlysningen stänger den 31 mars 2015.

Utlysning: Programmet för mätning och demonstration av nya lågenergibyggnader

Kontaktperson:

Roger Eriksson 016-544 24 05

Susan Linton 016-544 20 12

Anna Pettersson 016-544 20 37

Kalendarium